Dagens tall

Dagens tall: inntektsforskjeller i USA

«Bedriftsledere i de største amerikanske selskaper tjente i gjennomsnitt mer enn 42 ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnstaker i 1980. I 2001 tjente de samme ledere mer enn 531 ganger så mye s...

Dagens tall

Det er ikke ren lotto hvem som dropper ut av skolen. Visste du at blant de som går ut av ungdomsskolen i Oslo med under 30 poeng og starter på yrkesfag, dropper 87 prosent ut? Her må det være noe ...
hits