Bolig

Boligfella

Etter at jeg var på Debattenpå NRK i september og diskuterte boligpolitkk, spurte Aftenposten Aften (Aftenpostens lokalavis for Oslo) om jeg ville skrive kronikk til dem. Her er resultatet: Boligf...
hits