Grus i maskineriet

I dag har RU sammen med flere ungdomsforbund i fagbevegelsen og ungdomspartiene på venstresida felles innlegg i Klassekampen:

 

Grus i maskineriet


Rasisme og høyreekstremisme er grus i arbeiderbevegelsens maskineri. Den svekker solidariteten mellom arbeiderne og er et angrep på våre verdier. Derfor må det å bekjempe slike holdninger være like selvsagt for fagbevegelsen som å sikre gode lønns- og arbeidsforhold. Det er lett å si, men hva betyr det i praksis? Det betyr i hvert fall at bakgrunnen din ikke skal avgjøre om du får jobbe eller ikke.

Solidaritet mellom arbeidere må gå på tvers av grenser, religion og hudfarge. Derfor er det arbeiderbevegelsens oppgave å sikre arbeidsfolk lik rett til arbeid uansett bakgrunn. Det gjelder nordmenn med flerkulturell bakgrunn, som opplever 25 prosent større sjanse for å ikke bli innkalt til intervju om de har utenlandsk navn. I tillegg gjelder det asylsøkere og ureturnerbare som ikke har rett til arbeidstillatelse. Regjeringen har strammet inn asylpolitikken, sånn at mange ikke får lov til å jobbe. I 2008 fikk ni av ti asylsøkere arbeidstillatelse. Året etter fikk fire av ti, og i 2010 fikk kun to av ti voksne asylsøkere arbeidstillatelse. Det kreves nå gyldig pass for å få jobbe, papirer mange asylsøkere av forståelige grunner ikke har. I tillegg finnes det mange tusen flyktninger som har fått avslag på asylsøknaden, men av ulike grunner ikke kan returnere dit de kommer fra. Disse får heller ikke jobbe.

 

Dette er former for uformell og formell utestenging fra arbeidstilbudet som ikke kan forsvares. Det trengs nulltoleranse mot diskriminering i arbeidslivet, og asylsøkere og ureturnerbare må få tilbake retten til arbeidstillatelse. Det er bedre for dem det gjelder, siden arbeidslivet er nøkkelen til god integrering. Men det er også bedre for hele samfunnet, siden dagens strenge politikk er en oppskrift på sosial dumping. Mennesker som nektes å jobbe lovlig ender i en desperat situasjon hvor de ofte ender opp i svart arbeid under uverdige forhold.

Regjeringen sier at målet med å gjøre det vanskeligere å få arbeidstillatelse er å tiltrekke seg færre «grunnløse» asylsøkere. Da gjør de det for enkelt for seg selv. Professor Heaven Crawley ved Swansea University i Wales har forsket på sammenhengen mellom asylpolitikken og antallet asylsøkere. Hun fant ingen sammenheng. Grunnen er at asylsøkerne vet lite om landet de reiser til, og fordi det er nesten umulig å gjøre ankomstlandet verre enn landet asylsøkerne flyktet fra. Derfor må regjeringen heller satse på å gi de som kommer hit muligheten til å bidra gjennom arbeid. Alternativet er å skape en ny underklasse som tvinges inn i sosial dumping.

På Trondheimskonferansen gikk nesten 600 tillitsvalgte i fagbevegelsen inn for å styrke retten til arbeidstillatelse. Det samme har lokalpolitikerne i Trondheim, Stavanger og Sandnes gjort. Dette er signaler regjeringen ikke bør overse.

 

Cathrine Ertsås, Ungdomsutvalget i Postkom
Roy Einar Nilsen, leder Norsk Transportarbeiderforbunds Ungdomsutvalg

Ommund Stokka, Forbundssekretær i Industri Energi
Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundets Ungdomsutvalg
Ann Ørjebu, leder Industri Energis Ungdomsutvalg
Thomas Svendsen Silseth, leder Handel og Kontors Ungdomsutvalg
Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag Handel og Kontor
Seher Aydar, Generalsekretær i Rød Ungdom
Hilde Firman Fjellså, sentralstyremedlem i AUF
Andreas Halse, faglig ansvarlig i SU

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits