Pedersen bommer

På fredag kasta AUF-leder Eskil Pedersen seg inn i striden om "hore-ropingen" med et merkelig angrep. I gårsdagens Dagbladet fikk jeg et svar på trykk:

Overskriften skal selvfølgelig være "Pedersen bommer", ikke "dommer" som de har skrevet. Hele innlegget kan du lese her:


Eskil Pedersen angriper fredag 3.2 «unge menn på venstresida» for å kun være for likestilling når det passer vår politiske agenda, og ikke ta hore-ropingen mot Anette Trettebergstuen på alvor. Hadde Pedersen hatt rett i disse påstandene, ville jeg selvsagt lagt meg flat. Problemet er at Pedersen påstand ikke stemmer. Jeg har aldri betvilt Trettebergstuens historie, og kjenner heller ingen andre unge menn på venstresida som har gjort det. Selv ble jeg forbanna da jeg leste at hun hadde blitt kalt hore, og ga også uttrykk for at det var uakseptabelt. Påstandene om å spille sex-kortet kommer kun fra en person, Torgny Hasås. Han er middelaldrende LO Media-journalist, ikke ung mann på venstresida, og jeg er uenig med han. Derfor liker jeg dårlig å bli tatt til inntekt for hans syn. 

 

Likevel delte jeg Hasås' kommentar på sosiale medier. Ikke fordi den stilte spørsmålstegn ved hore-ropingen, men fordi den tok et oppgjør med Marie Simonsens feilaktige framstilling av saken. Hun skrev i sin kommentar 30. januar at folk ropte «Hore! Hore!» så høyt at «de taktfaste ropene truet med å overdøve Annette Trettebergstuen». En slik framstilling stemte godt med Simonsens forsøk på å framstille LOs motstand mot vikarbyrådirektivet som irrasjonell og basert på frykt framfor fakta. LO hadde «mistet hodet», som hun skrev. I så fall ville en gjeng mannfolk som skriker «hore» i takt være en god illustrasjon på det. Men det var altså ikke sant. Det var et ukjent antall enkeltpersoner som skrek skjellsord. 

 

På "begge sider" har det blitt drevet skittent spill i direktiv-konflikten. Blant direktivmotstanderne har noen ropt «hore!». Fullstendig uakseptabelt. Blant direktivtilhengerne har Marie Simonsen feilinformert og klistret enkeltpersoners handlinger på en hel gruppe. Også fullstendig uakseptabelt. Jeg mener det er riktig å slå ned på begge deler. Eskil Pedersen krever i stedet at jeg beklager noe jeg aldri har ment. Det er en oppfordring det er vanskelig å følge opp.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits