Fagforeningshaterne

  

Gårsdagens streik fikk fram det beste i fagbevegelsen - og det verste i en del andre folk. Jeg trodde fagforeningshat hørte hjemme på 30-tallet, men det ser ut til å boble under overflaten hos enkelte politikere og medier fortsatt.


Leder i Fremskrittspartiet Ungdom, Ove Vanebo, skrev dette på facebook:

«Hvis alle som hele tiden streiker og maser om press på arbeidsplassen hadde arbeidet like mye som de klager, trenerer og arrangerer protestaksjoner, ville jobben blitt gjort raskere slik at arbeiderne kunne fått mer fri.»

Feil, Ove. Hadde ikke fagbevegelsen tatt kampen for arbeidernes rettigheter, hadde det ikke vært noe betalt ferie i det hele tatt. Det hadde vært jobbing hele året og ferie uten lønn, akkurat som i ditt drømmeland, USA.

Leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, fyrte av følgende kraftsalve på twitter:
«LO-pampar over heile landet streikar for å hindre like arbeids- og lønsvilkår for vikarar. Dei burde kome seg tilbake på jobb». Han fulgte senere opp med en bloggpost
 

Er han blind, døv eller bare dum? Ingen, absolutt INGEN, i fagbevegelsen har sagt at de er mot å likestille rettighetene til vikarer og faste ansatte. Det streika transportarbeiderne for i lønnsoppgjøret i 2010, uten at vi hørte noen støtte til kravet fra Unge Venstre den gangen. Tror heller det er omvendt - at Sveinung Rotevatn kun støtter dette nettopp fordi det kommer fra EU. Heldigvis er det mulig å innføre likebehandlingen uten å si ja til direktivet, det er bare å vedta det på Stortinget. Da slipper vi også at det blir opp til EUs domstoler å tolke regelverket rundt vikarbruk, som fagbevegelsen med god grunn frykter vil føre til at arbeidsmiljøloven overkjøres og at det blir fritt fram for midlertidige stillinger. NHO (det motsatte av LO ? de som organiserer sjefene og direktørene) har allerede sagt at de går til sak for å overkjøre arbeidsmiljøloven hvis direktivet vedtas, og Advokatforeningen har uttalt at det er uklart om arbeidsmiljølovens paragrafer overlever en slik rettssak.


Også Aftenposten, som ofte er ganske redelige, henger seg på den arrogante tonen i sin lederartikkel:

«Hvis usikkerhet og tvil om om hvordan fremtiden kommer til å arte seg skulle være streikegrunnlag, ville det ikke bli gjort mange arbeidsslag her i landet».

En uttalelse som elegant overser den politiske uenigheten i saken og heller faller ned på hint om at fagbevegelsen streiker fordi de ikke vet bedre. Marie Antoinette kunne ikke gjort det bedre.

Snakk med hvem det måtte være - butikkansatte, renholdere, sykepleiere, oljearbeidere, til og med journalister (også Aftenpostens egne) - problemet i dag er ikke for lite korttidskontrakter og midlertidighet, men omvendt: at det er veldig vanskelig å få seg en fast jobb for mange unge som skal etablere seg og helst vil vite at de har en viss økonomisk stabilitet før de begynner å produsere unger, volvo og rekkehus. Utryggheten er i ferd med å bli hovedregelen, ikke de faste ansettelsene. At de etablerte partiene så til de grader er i utakt med vanlige folks erfaringer fra arbeidslivet er ganske utrolig. 
 

Nok kjeft og smell. Mer om vikarbyrådirektivets negative sider kommer i morgen.

 

 

16 kommentarer

Paul Joakim

19.01.2012 kl.13:07

Hei Iver! Ville bare si at jeg ser frem til din argumentasjon mot direktivet. Jeg har, og dette er oppriktig, virkelig prøvd å finne ut av hva som egentlig begrunner fagbevegelsens og venstresidens motstand mot direktivet. Hittil har jeg funnet mye tåkeleggende polemikk og lite faktisk kritikk. Hvis du kan klargjøre venstresidens syn hadde det vært glimrende.

Elise

19.01.2012 kl.13:11

Du kan i det minste være saklig.

Stian

19.01.2012 kl.13:25

Likte dette. Likte formuleringen. Enig i at man skal være saklig og komme med konstruktiv kritikk, men noen ganger er man bare nødt til å prate som mannen i gata. (Slik alle FrP-ere skriver i VG og Dagbladets kommentarfelt)

Iver Aastebøl

19.01.2012 kl.13:25

Paul Joakim: Gled deg :)

Elise: Heng deg ikke for mye opp i formen, det speiler bare provokasjonene. Innholdet står fjellstøtt.

Organisert

19.01.2012 kl.13:43

Til alle informasjonssøkende:

Vikarbyrådirektivet tar sikte på to ting. Det første, og positive, er at det skal gi likebehandling av vikarer og fast ansatte. Det andre, og negative, er å normalisere bruken av vikarer og vikarbransjen i norsk arbeidsliv. Jeg ser behovet for likebehandlingen men ser ikke behovet for å normalisere bransjen. Det er underlig at man ikke i kan innføre likebehandlingsprinsippet i norsk rett uten å implementere direktivet. Det er kun politisk vilje dette står på.

I dag skal man som hovedregel ansettes fast i Norge, og det er strenge regler for når bedriftene skal få lov til å bruke vikarer. Det vises spesielt til Arbeidsmiljølovens § 14-9 og § 14-12. Ved implementering av vikarbyrådirektivet vil dette kunne endre seg: EU vil fjerne restriksjonene på vikarbruk som vi har gjennom Arbeidsmiljøloven. Dette slås fast i artikkel 4 nr. 1 og 2. Det er skummelt å se at dresskledde menn i Brüssel nå kan rokke ved det aller helligste vi har for å beskytte arbeidere i Norge: Lov og avtaleverket vårt. Dette vil undergrave våre faglige rettigheter og demokratiet på arbeidsplassen. Hvem er det som skal forhandle og revidere våre arbeidsvilkår, er det representanter som ansatte selv har valgt, eller er det EUs domstoler? Jeg vet hvor min tillit ligger.

Gunn

19.01.2012 kl.13:45

Hva mener du med renholdere, butikkansatte, sykepleiere og til og med journalister? Mener du med det at journalister er bedre enn de øvrige yrkene? Hvorfor er det verre at journalister er i vikariater enn de øvrige yrkene? Og sammenligner du virkelig sykepleiere med treårig høgskole eller universitetsutdannelse med renholdere og butikkansatte? Hilsen irritert og fornærmet spesialsykepleier.

Organisert

19.01.2012 kl.13:47

Gunn: Til og med journalister skrev han vel fordi det var nettopp journalister som skrev saken... journalister i Aftenposten.

Iver Aastebøl

19.01.2012 kl.14:00

Gunn: Organisert har rett, beklager hvis det kunne oppfattes på andre måter. Foreldrene mine er sykepleiere begge to, noe jeg er veldig stolt av, så det hadde vært rart om jeg mente sykepleie er et mindreverdig fag. Oppramsingen var heller ingen sammenlikning, men eksempler på at dette gjelder for veldig mange yrkesgrupper. Derimot går det an å lese deg slik at du mener yrker med lang utdannelse er mer verdt enn serviceyrker som renhold og butikk. Hvis du mener det, er jeg uenig. Jeg synes det er veldig rart å sette yrker som alle sammen trengs for å få Norge til å gå rundt opp mot hverandre, de er viktige alle sammen. Det er f eks ikke slik at man ikke trenger kunnskap for å være en flink renholdsarbeider - selv om det kanskje ikke er kunnskap man lærer på universitet.

Anonymous

19.01.2012 kl.14:40

Holder med Sveinung. Han skrev alt tydelig og forståelig, mens du begynte med personangrep og diverse andre umodne ting... Hold deg til saken.

Organisert

19.01.2012 kl.16:38

Jeg tror du kommer til å bli skuffa om du holder med Sveinung fordi han er saklig..

Iver er ikke den første i rekka på personangrep, men det er fort å bli litt hissig av og til når noen med vilje skriver feil ting og tåkelegger fakta slik som Sveinung faktisk gjorde.

Tror alle aktive i politikken er skyldig i å ha gjort begge deler på et eller annet tidspunkt. Derfor bør du ikke dømme han nord og ned på grunn av det.

Poenget er at i denne saken bør du ikke velge din favorittperson, men de gode argumentene i debatten. Og de finnes mange steder.. :-)

Anonym

19.01.2012 kl.18:59

Forstår dere i rødt at det er dere som skaper større klasseskiller i et ellers moderne samfunn (skandinavia) som er kommet over det historiske stadiet? Det er dere som argumenterer for klasser og som skaper fordommer innenfor de alltid gode "arbeiderne" og de grådige og egoistiske "Sjefene". Istedenfor å gjøre det likt for alle kan man heller gi alle like muligheter, det er det som er den virkelige rettferdigheten og friheten.

Jo Skårderud

19.01.2012 kl.21:10

For de som er interessert i å lese mer inngående om hvordan direktivet vil fungere så anbefaler jeg denne teksten av bygningsarbeider Jonas Bals. http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1014/subcat1014/thread235494/

Når det gjelder Sveinung sin tekst så kan man mene hva man vil om at Iver lar seg provosere, men kommentaren - "«LO-pampar over heile landet streikar for å hindre like arbeids- og lønsvilkår for vikarar. Dei burde kome seg tilbake på jobb» Er ikke bare temmelig frekk, den er også så langt fra sannheten at det er naturlig å spørre om Sveinung rett og slett ikke har skjønt bakgrunnen for streiken. Noe som er godt mulig, jeg vet ikke hvor mye erfaring har fra arbeidslivet, og kan selvfølgelig unnskyldes hvis det er tilfelle. Eller, som er verre, at han bevisst fremmer noe han vet er en løgn. Alle i fagbevegelsen ønsker likebehandlingsprinsippet velkommen og over hele landet har streikende arbeidere oppfordret Stortingspolitikerne til så fort som mulig innføre prinsippet, "Helst i går," som en av appellantene sa.

Det streiken handlet om var selvfølgelig å sikre retten til faste ansettelser som direktivet setter i fare. Dette er selve grunnstenen i arbeidslivet og jeg mener det er en ganske ekstrem mening å mene at ansatte ikke skal sikres retten til fast jobb. Men, det er kanskje sånn den "virkelige rettferdigheten og friheten er" for å sitere kommentaren over.

Anonym

19.01.2012 kl.21:55

*facepalm* til kommentaren over for å feilsitere som vanlige folk fra rødt...

Antirødt

27.01.2012 kl.22:29

Iver, det er nettopp Arbeidsmiljøloven, som er tilhenger av, som gjør at det er vanskelig å få fast jobb. Fjern Arbeidsmiljøloven og vi får trygge jobber med høyere lønninger for gode arbeidere (men lavere lønn for latsabber). Før AML kom var det lett å få jobber fordi man da turte å ansette folk. Idag er det forbundet med meget stor risiko!

Daniel Krutå Enge

03.02.2012 kl.13:30

Antirødt: Om du faktisk tror en vill få høyere lønninger og bedre arbeidsforhold uten arbeidsmiljøloven, da er du ganske godtroende. Hvis du har lest noe som helst om hvordan forholdene var før norsk arbeidsmiljølov så vet du at både var lønningene lavere (også i forhold til inntektsnivået), men i tillegg var de generelle arbeidsforholdene mye dårligere. Dette er noe som er kjempet fram over lang tid av fagorganiserte over hele landet. Å tro at vi har bedre forhold nå fordi mennesker er blitt mer "siviliserte" er ganske naivt. Det er bare å se ut i Europa.

Antirødt

06.02.2012 kl.20:27

Nå må du huske at det også har vært en viss teknologisk utvikling siden aml kom. Derfor har selvsagt lønningene godt opp. Det var mye lettere å få fast jobb før selv om det også var lettere å si opp late arbeidere. Muligheten til å si opp dårlige medarbeidere fører til økt verdiskapning.

Så kan man bli enige om hva man vil i en avtale. De udyktige og late kan selvsagt prøve å få seg en avtale som gjør det vanskelig å si dem opp, mens de dyktige kan få en avtale som gir arbeidsgiver mulighet til å si dem opp uten begrunnelse. Hvem tror du ville fått høyest lønn?

Skriv en ny kommentar

hits