VG villeder om asylsøkere

Alle er enige om at asyldebatten må basere seg på fakta. Men hva hjelper det, når VG vrir og vrenger til statistikken ikke lenger er gjenkjennelig?

 

«Det finnes tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk» - Mark Twain

 

Dagens mest provoserende VG-overskrift har et tydelig budskap: «Norge tar imot flere asylsøkere enn andre europeiske land». Ingressen forsterker inntrykket: «Nye tall viser at til tross for regjeringens innstramming i asylpolitikken ligger Norge i toppen blant landene som prosentvis tar i mot flest.»  

Aller først: Er det noe mål å være best i klassen når det gjelder å nekte mennesker asyl? I følge VG kan det virke sånn. Jeg mener derimot det blir helt feil å ha som mål å ta imot færre asylsøkere, når antallet flyktninger i verden øker årlig (totalt er 43,7 mill folk på flukt. 350 000 av dem er asylsøkere i i-land). Vil man få ned antallet som søker asyl, må man gjøre noe med krigene, forfølgelsen og naturkatastrofene, i stedet for å stramme inn på antallet Norge gir beskyttelse. Hvis ikke flytter man problemet framfor å løse det.

Så: La oss se nærmere på disse nye tallene og hva VG påstår om dem.


1. Tar vi imot flere asylsøkere enn andre europeiske land?
Nei. Frankrike fikk i fjor inn 47 790 søknader om asyl. Med en avslagsprosent på 86,5 betyr det at 6451 fikk opphold. Selv et av de aller strengeste landene tok altså imot flere enn Norge med sine 5742. Ser man på Tyskland, tok de 41 330 søknader og innvilget 17 900 av dem. Påstanden er altså ikke ment i faktiske antall, selv om det er det alle tenker når de leser overskriften. (Kilder: Flykningregnskapet og UDI)


2. Er vi på asyltoppen prosentvis til tross for regjeringens innstramming?
Påstanden er altså at regjeringens innstramminger hadde som mål å få ned prosenten som fikk innvilget avslag. Det er noe annet enn Stoltenberg har uttalt om asylinnstramminger til VG før. I 2008 sa han for eksempel: «- Det er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense antall asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).»

Nå var ikke jeg enig i verken innstrammingene eller uttalelsene, men VG må forholde seg til intensjonene bak innstrammingene når de gjør opp status for hvordan de har fungert. Man kan like gjerne snu det på hodet, og si at avslagsprosenten har økt nettopp på grunn av innstrammingene, dersom man antar at det har kommet færre såkalt «grunnløse» asylsøkere. 


Men det er ikke så farlig.
Det viktigste denne saken viser er at kravet om å få fakta på bordet i asyldebatten ikke er nok. Uansett hvilke fakta som lander på bordet, vil Siv Jensen og VG vri på det for å forsterke skremmebildet av at det er en asyltsunami på vei inn i landet. Resultatet er at regjeringen lar seg presse til å føre en menneskefiendtlig politikk. Prisen betales av mennesker som Nazanin og Mina, som ikke får opphold i Norge, til tross for at de risikerer grov vold i hjemlandet siden de er lesbiske. Myndighetene mener at det ikke er noe problem, de kan jo bare holde forholdet sitt skjult...

 

Saken på VG Nett er forresten skrevet av avisens tidligere bylinehelt i Egypt, Lars Akerhaug (til høyre): 

Send han gjerne kontruktiv kritikk på Twitter og Facebook for slett journalistisk arbeid.
 

4 kommentarer

Lars Akerhaug

13.12.2011 kl.15:16

Hei Iver, skal svare kjapt på dine punkter her. La meg bare først understreke at det ikke er VGs oppfatning at Norge skal være strengest i klassen. Det er derimot interessant å speile disse tallene mot det som har vært budskapet fra Justisdepartementet de siste årene, at norsk asylpolitikk har blitt strengere.

Til ditt punkt 1: Dette er en prosentvis gjennomgang, ikke en gjennomgang av ankomst. Det går klart frem av saken og det er dette som er det nye i denne forbindelsen.

Til ditt punkt 2: VG Nett har ikke hevdet at regjeringen har hatt som mål å få opp antall avslag - dette kommer også klart frem i saken der statssekretæren som har ansvaret for dette feltet uttaler seg.

mvh

Lars Akerhaug

http://iveraastebol.blogg.no

13.12.2011 kl.15:52

Jeg er klar over tallgrunnlaget deres, men mener koblingen til ingress og overskrift er så upresis at det ikke holder. Det mener visst UDI også, som har gått ut, i likhet med meg, og korrigert framstillingen: https://twitter.com/Utlendingsdir. Det burde oppfattes som et problem at kilden du bruker selv er misfornøyd med hvordan tallene er framstilt.

Luring

14.12.2011 kl.09:26

Kanskje de mener antall i forhold til folketall?

Andreas

14.12.2011 kl.15:55

Jeg tenker at det handler om penger, om å selge. Selger gjør man ved å skremme folk. "Åh nei, nå kommer det ti tusen asylsøkere strømmende over grensen! TI TUSEN!". Da får man folk til å kjøpe avisen. I dag betyr penger mer enn ærlighet og redelighet...

Det er bra du noterer deg slikt og sier i fra, Iver! :)

Skriv en ny kommentar

hits