Politi vs demokrati

Retten til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er visst ikke så viktig når kapitalismen skal reddes. Her angripes folk fra Occupy Oakland med tåregass og sjokkgranater mens de demonstrerer.  Jeg er redd vi får se mer av dette framover. Kanskje ikke i Norge med det første, men i hvert fall i andre deler av Europa og ikke minst USA. Økende protester mot urettferdige redningpakker og grådighet er i ferd med å bli et alvorlig problem for dem som jobber for å redde finanselitens makt. Og når demokratiets rettigheter blir et hinder for børsene, blir det fort kollisjon.

Dette er tidspunktet for å stå opp for demokratiske rettigheter, uansett om man sympatiserer med demonstrantene eller ikke. Husk at alle innskrenkinger av demokratiet begynner på denne måten: Først går de etter "de andre" - terroristene, okkupantene, muslimene - så går de etter deg. Da er det som oftest for seint.
 

5 kommentarer

26.10.2011 kl.20:04

Ah the land of freedom and liberty

josteinzg

27.10.2011 kl.19:02

Det er stor grunn til å demonstrera og staden og myndigheita reagere ganske feil i mykje land det skjer i ja. Noko som på sin måte styrke demonstrantane og andre til å bli med. Men sjølv om dei fleste roper om demokrati og direkte demokrati så vil det ikkje vera ei bra nokk løysing.
Fordi media og bedrifter generelt har for mykje makt til at det vil fiksa ting, det er den finansielle makta som må vekk før ting kan bli betre. For så lenge det er finansielt mektige folk så kan dei påverka og\eller kjøpa opp deis tørre TV kanalane og Aviser og kontrollera kva som blir vist og på den måten manipulera oss via TV og aviser til å gjera det dei vil.
Det som må til er informasjon om kva som faktisk skjer og kvifor, for så å sjå kva som må til. Og i tillegg læra om den historia vår me ikkje lære på skulen som vil visa litt meir om kva som faktisk har skjedd og då kvifor ting er som dei er.

Snømann

31.10.2011 kl.22:35

Artig at du skulle komme trekkende med ytringsfriheten.

Kanskje kan en "ytring" tolkes dithen at den også omfatter handlinger. Det kan ikke utelukkes, men i de fleste tilfelle som dette, hvor politiet stopper demonstranter, er det ikke for å innskrenke ytringsfriheten(noe de ikke gjør heller). Folk har frihet til å si hva de vil, men i likhet med demonstrasjoner fra venstre-ekstreme i Oslo, hvor ytringsfriheten feilaktig har blitt hevdet krenket, er det ikke hva folk sier som er problemet men måten de sier det på. Folk kan trykke flyers, komme med og hva det måtte være, men å være til hinder for offentlig ferdsel, ødelegge både offentlig og privat eiendom, må sanksjoneres, nettopp fordi det medfører skader og ulemper. Det har ingenting med hva som blir sagt å gjøre. Man kan ikke påberope seg ytringsfriheten som et påskudd for enhver mulighet til å gjøre hærverk.

I tillegg, bør du holde deg for god til å anklage andre for å krenke ytringsfriheten, når du og dine sympatisører saboterer og går til angrep på lovlige demonstrasjoner fra forsamlinger som har et annet standpunkt enn dere selv.

kinam

01.11.2011 kl.19:58

dette sier jesus til deg :

For I know the plans I have for you,? declares the LORD, ?plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart.

jesus ser det beste i deg.

kinam

sorry har ik noe med innlegget ditt å gjøre!

Andreas

06.11.2011 kl.15:25

Snømann: Har du snødd inne? Kan du dokumentere at Iver Aastebøl har gått til angrep på noen som helst?

Skriv en ny kommentar

hits