Dagens tall: Inntekt

På fredag kom det nye tall fra SSB om inntektsulikhet i Norge. De druknet logisk nok i nyheter om tsunami og oljeboring i nord, men burde ikke oversees.Denne figuren viser fordelingen av inntekt i Norge. Her kommer det fram at de ti prosent rikeste får over 20 prosent av inntektene, og de ti prosent fattigste tjener under fem prosent av inntektene. Vi må tilbake til 30-tallet for å finne like store økonomiske forskjeller. Og like viktig: Det går ikke særlig framover. Siden 1990 har de fattigstes andel sunket jevnt. For de aller rikeste har det gått opp og ned, de var på et tidspunkt oppe i nesten 30 prosent av totalinntektene, men finanskrise og innføring av skatt på aksjeutbytte førte utviklingen i andre retningen. Tallene i figuren er fra 2008, men for 2009 er det liten endring. Ulikheten øker heldigvis ikke slik den har gjort de siste 25 årene, men nedgangen er minimal.

Høyresidens refleks på tall som dette har vært å avfeie dem. At noen er superrike er ikke noe problem, det er de fattige som er et problem.  Det høres kanskje logisk ut, men helt sant er det ikke. Forskning bl. a. gjengitt i boka "The spirit level" viser at ulikhet i rike land skaper mer kriminalitet, dårligere oppvekstvilkår og dårligere folkehelse. Derfor er økonomisk utjevning ikke bare rettferdig, det skaper også tryggere, sunnere samfunn.

Alle partier er selvfølgelig ikke enig i det. Det er kanskje derfor de har innsett at man helst burde være full for å stemme på dem?

2 kommentarer

Trym

14.03.2011 kl.17:21

Jeg tror jeg har fortstått grunnen til forslaget... "Jeg har selv gått på Polet nyttårsaften fordi jeg hadde glemt å kjøpe champagne, og blitt overrasket over å møte lukket dør"! Synes så synd på stakkars Bent Høie og resten av høyre når de ikke får dagsrasjonen sin med champagne!!

Kapitalist

15.03.2011 kl.09:24

Figuren viser at de som tjener mye tjener mye, og de som tjener lite tjener lite. Duh.

Skriv en ny kommentar

hits