Myte nr. 5: Er mennesket egoist?

 

 
Nå er det lenge siden jeg har skrevet om myter om RU. Derfor kommer myte nr fem, innsendt av en svenske:

"Socialismen ar en en fin ide men førblir en utopi - manniskan er egoist!"

Svar:

Å si noe kategorisk om mennesket er egoist eller ikke er vanskelig, siden man kan finne eksempler på begge deler. Men jeg tror ikke at mennesket er grunnleggende egoistisk, og at vårt ego står i veien for sosialisme. Poenget er at folks oppførsel skjer innenfor strukturer som påvirker dem. Når man lager systemer som baserer seg på egoisme og spisse albuer, så blir folk nødt til å tilpasse seg og blir mer egoistiske. Dagens kapitalisme baserer seg på brutal konkurranse i markedet, som gjør at mange blir avhengige av å være egoister for å overleve i konkurransen.

Derfor kan ikke dette reduseres til personlig moral. Sjefen i Nike betaler ikke barn i Indonesia lave lønninger fordi han er ond - men fordi uregulert global konkurranse tvinger ham til det. (Så kan det godt hende han er litt ond i tillegg, men det har ikke så mye å si, for om han hadde vært snill kunne han ikke hevet seg over strukturene og betalt arbeiderne norsk industriarbeiderlønn, da ville han fått sparken).

Samtidig finnes det drøssevis av eksempler på egoisme, for eksempel fra finansverdenen. Da storbanken AIG ble reddet fra konkurs av 500 milliarder amerikanske skattekroner, feiret banksjefene det hele med å bruke 2,7 millioner kr på SPA-tur til California. Det skjedde samme måned som en halv million amerikanere mista jobben. Men dette er jo ikke et bevis på at folk er grunnleggende egoistiske - bare et tegn på at folk blir veldig egoistiske av å sitte på toppen av det kapitalistiske systemet.

Jeg er optimist på folks vegne, og tror at dersom strukturene gir rom for det, er folk interessert i å ta hensyn til fellesskapet, ikke bare seg selv. Men her er det forskjell på høyre- og venstresida, i hvilket menneskesyn som legges til grunn. Jeg mener ofte høyresiden tar utgangspunkt i at mennesket er egoistisk, og at det gjelder å gjøre det beste ut av det. Løsningen blir konkurranse i økonomien og velferd bygget på mistillit - man vil kutte i sykelønna fordi folk er slappfisker som må piskes til å arbeide mer. Og har man dette som utgangspunkt, er det klart sosialisme framstår som umulig.

På motsatt side mener Rød Ungdom at det er mulig å la folk eie sine egne bedrifter, å basere velferden på tillitt gjennom inkluderende ordninger osv. Det forutsetter en grunnleggende tro på det gode i mennesket. Ikke en blind tro basert på å lukke øynene for at folk ofte er egoister i dag, men basert på at folk kan skape solidariske, rettferdige samfunn hvis strukturene er riktige. Først da er tanken om sosialisme logisk.

Samtidig er ikke dette menneskesynet tatt helt ut av lufta, jeg mener det finnes mange eksempler på at det fungerer i praksis også. Biblioteker er et eksempel. Hvis mennesket er grunnleggende egoistisk og grafser til seg på bekostning av andre, ville biblioteker fungert dårlig. Da ville ingen giddet å drive dem, siden det ikke er privat profitt inne i bildet. Det samme gjelder dugnad og frivillig arbeid. Hvorfor skulle folk gidde å være medlem i DNT, hvis de kun jager fordeler for seg selv på bekostning av andre? Men det er altså ikke det som skjer. Biblioteker fungerer godt uten å være butikk, og folk stiller opp på dugnad for DNT, selv om innsatsen de selv legger inn er høyere enn hva de direkte får tilbake selv.

Motsatt finnes det også en del eksempler på at høyresidens mistillitspolitikk ikke fungerer. I Sverige strammet de inn i sykelønnsordningen, for å "hjelpe" folk til å ta seg sammen og komme seg i arbeid. Av alle som falt utenfor, viste det seg at kun tre - 3! - prosent av dem kom tilbake til varig arbeid. Resten endte opp i samme situasjon, bare fattigere.

Myte nr fem er altså etter min mening nettopp det - en myte.

 

 

9 kommentarer

juksinfanteriet

10.12.2010 kl.13:07

veit ikke ass

Martin

11.12.2010 kl.00:53

Hei,

Ang. eksemplene du kommer med om biblioteket og DNT her, hvor er logikken ift. meningen om at mennesket ikke er egoistisk? En som jobber frivillig for DNT gjør det fordi han gledes av det, ergo er hans tanke bak det egoistisk motivert, ikke dermed sagt at handlingen i seg selv er egoistisk. De ansatte på biblioteker jobber ikke gratis. De er lønnet av kommunen, fylket eller staten, og bøkene er betalt av kommune, fylke eller stat. Selv om de bør være interesserte i litteratur, er det ikke dermed sagtat arbeidet er frivillig og uegoistisk. De aller, aller fleste hadde sluttet på dagen om de hadde mistet lønnen sin.

Det gjelder å skjønne at egne fordeler ikke alltid går på bekostning av andre, og dermed er heller ikke egoisme nødvendigvis en uting.

Du ser ut til å konkludere med at samfunnet hadde vært fortapt om vi hadde en grunnleggende egoisme i oss. Det er bare vrøvl. For det første stagges den av normer og regler. Ja, det ville vært behagelig om jeg kunne ta hva som hva som helst fra hvor som helst, men jeg frykter konsekvensene av å gjøre det, både i forhold til straffereaksjoner og hvordan folk ville sett på meg.

Matias

11.12.2010 kl.01:09

Bra kommentar, Martin!

"For det første stagges den av normer og regler. Ja, det ville vært behagelig om jeg kunne ta hva som hva som helst fra hvor som helst, men jeg frykter konsekvensene av å gjøre det, både i forhold til straffereaksjoner og hvordan folk ville sett på meg."

Vi (de aller fleste iallefall) forholder oss også til en indre moral, empati og samvittighet, men som du allerede er inne på kan enkelte av disse være kulturelt betinget jmf. normer og regler. Vi må ta rotta på disse sosialistene.

Daniel

11.12.2010 kl.19:49

Det riktigste her blir vel å si at det er egoisme i de fleste mennesker, på samme måte som det er empati og samhold i alle ?eller hvertfall nesten alle? mennesker.

Om jeg gjør noe for en person jeg bryr meg om, er det vel få som vil kalle det en egoistisk handling. Men det er likevel de som påstår at grunnen til at jeg gjør dette egentlig ikke er at jeg bryr meg om personen, men at jeg vil føle meg vel med meg selv. Dette er jo delvis sant; jeg ville sannsynligvis fått dårlig samvittighet om jeg hadde latt være å gjøre det. Men er dette egentlig egoisme, eller er egoisme å gjøre noe som går utover andre, men i første omgang tjener en selv?

På det Martin sier til slutt høres det ut som mennesket dypt inne er et vilt dyr som bare bryr seg om seg selv, men at samfunnsnormer holder dette dyret i tøylene. Dette tror jeg ikke noe på; som sagt er egoisme eksisterende i mennesket, men ikke i noen større grad enn empati og samhold. Å påstå at egoisme er hoveddrivkraften i alt mennesket gjør; at å gjøre noe for andre egentlig bare er å gjøre noe for seg selv, utsletter egoisme som begrep. Eventuelt utsletter den alle andre begreper i kategorien, og vi må bare snakke om god og dårlig egoisme.

Vil da en som har alt ?også gode menneskelige forhold? være en total drittsekk mot alle andre? Det er ingenting han kan tjene på det, fordi han jo har alt? Nei, lykkelige mennesker er som oftest også hyggelige mot andre, og jeg tror ikke det er kun på grunn av samfunnets normer.

Å bry seg om andre er like sentralt for menneskets natur som å bry seg om seg selv; det er opp til samfunnet å velge hvikle av disse vi skal fremme.

onlyaillusion

12.12.2010 kl.02:57

Vi er vel på en måte egoistiske på den måten at vi gjør oss selv glad ved å være gode mennesker?

Men ja, hvis du sier at det ikke teller som egoisme å gjøre snill ting fordi det får deg til å føle deg godt selv, tror jeg ikke vi er egoister. Vi er flokkdyr fra naturen sin side, og vi trenger hverandre, vi trenger samarbeid og støtte, derfor har vi evnen til å sympatisere med andre og hjelpe dem.

Ronny

12.12.2010 kl.22:19

Det går faktisk an å si noe om menneskets natur fra et vitenskapelig grunnlag, og det støtter ikke opp om høyresidas "egoisme"-modell. Jeg har skrevet litt om det her : http://venstresida.net/?q=node/909

T92

13.12.2010 kl.02:16

Veldig enig!! :)

Martin

13.12.2010 kl.15:36

Du burde heller kopiert teksten inn her. Når jeg ser bilder av Ché Guevara på siden der gir det det hele et useriøst preg, med tanke på at han ikke er noe annet enn en glorifisert morder. Drøyt at man i 2010 kan lovprise en slik personlighet.

Jeg nekter ikke for at det ikke finnes gode følelser som fører til gode handlinger i oss, og poenget mitt er ikke at ikke det finnes uegoistiske handlinger hos noen, men at det ikke er noe galt i en viss egoisme, en egoisme jeg mener finnes i alle mennesker. Noen velger å bruke egoismen slik at det ganger samfunnet og noen velger å bruke den slik at det bare gagner dem selv.

Ronny

22.12.2010 kl.13:23

Martin: Er det dette man kaller en avsporing? Teksten er for lang til at det er særlig god nettskikk å bare lime den inn. Che er med på et bakgrunnsbilde bl.a. sammen med Gandhi, Marx, Nordahl Grieg og mange fler for å gi et slags breddeinntrykk av den historien den radikale venstresiden hviler på.

Jeg er uenig med deg i din vurdering av Che. Han sloss med vold mot brutale diktatur både på Cuba og andre steder i verden. Man kan være uenig i noen av metodene - og det er også jeg (jeg er f.eks. imot dødsstraff), men det er veldig enkelt for oss i trygge Norge å dømme folk som sloss for sin frihet under helt andre forhold i ettertid. Han var uansett prinsippfast i forhold til sine idealer, og var minst like hard mot seg selv som han var mot andre, men det er altså uansett en avsporing.

Har du noe å si om saken, de argumentene og den forskningen jeg bringer til torgs?

Skriv en ny kommentar

hits