Skoletime i skolepolitikk

15 år med reformer til tross, i dag melder NRK at effekten uteblir. De har gått gjennom resultatene i Bergenskolen siden 1990, og finner at ting går feil vei: Nivået faller og fraværet øker.

 

Au. Det gjorde visst litt vondt når retorikken rundt prestisjereformene kolliderte med virkeligheten. Tallene viser at skolepolitikere har mye til felles med bruktbilselgere: Det er ingen sammenheng mellom hva vi ble lovt, og hva vi endte opp med. Det kan se ut som det nesten er omvendt, jo mer det har blitt snakka om hvor god skolen skal bli, jo dårligere har den blitt.


Hvorfor peker pilene nedover for skolene? Det frister med litt mer eller mindre kvalifisert synsing om årsakene:


Færre lærere
Mens det i 2001 gikk 10,7 elever per lærer, har lærerne i dag i snitt 1,5 flere elever å følge opp. Da er det selvsagt vanskeligere å gi god nok undervisning til alle. De sterkeste elevene klarer seg alltids, lærermangel går hardest utover de svakeste elevene, som er minst selvstendige og trenger mest oppfølging. Resultatet blir at de svake elevene sakker akterut, og forskjellene øker.


Lekser
Fersk forskning viser at lekser øker forskjellene i skolen. Det kan til og med virke mot sin hensikt: Svake elever som får lite lekser, gjør det faktisk bedre enn elever som lesses ned i hjemmearbeid.


Testemani
Det har spredd seg en testemani i skolen de seneste årene. I går skrev Adresseavisa om de totalt 12 obligatoriske kartleggingsprøvene elevene skal gjennom før de er ute av grunnskolen. I seg selv trenger ikke tester å være en dårlig ide, det er lurt at lærerne vet hvor elevene ligger an. Problemet er at lærerne selv mener det blir for mye prøvefokus: Tid som kunne gått med til undervisning, går med til å administrere testing og rapportere resultatene oppover i systemet. (I tillegg er nasjonale prøver en dårligide av mange andre grunner, men det er en annen sak.)


Skolenedleggelser
Under de rødgrønne er 230 skoler i Norge lagt ned. Å legge ned skoler ødelegger fagmiljøer, krever slitsomme omstillingsprosesser og forlenger skoleveien for elevene. Det er ikke akkurat oppskriften på et godt læremiljø.

 

 

Det er lett å komme i etterkant og si hva var det vi sa. Likevel: At det går dårlig med skolene er ikke veldig overraskende. Når regjeringa er fast bestemt på å holde seg til skattepolitikken til sine forgjengere fra Høyre, blir det lite penger igjen til skolebygg og lærerlønn. Når de viderefører de nasjonale prøvene blir det mindre tid til læring. Og når de i tillegg overser forskningen og beholder leksene selv om de vet det ikke fungerer, blir regjeringa passive tilskuere til en skole med økende problemer.


4 kommentarer

13.05.2010 kl.23:37

Kjære Jonas Ben Riala, sett av noen minutter til å lese dette. Og jeg vil bare legge til at også jeg, som gjør det bra på skolen, behersker ikke å gjøre lekser hjemme verken med eller uten foreldres hjelp.

http://www.dagsavisen.no/meninger/article463210.ece

Iver

14.05.2010 kl.10:19

Jonas: Øving er bra, men all obligatorisk øving bør skje på skolen, så man kan få hjelp fra lærere.

Ser ikke motsetningen du setter mellom å lære og å ha det gøy, tror faktisk det er en viktig sammenheng her. Er heller ikke enig i at skolen har blitt mer "lekeskole" de siste åra, det har gått motsatt vei, med mer testing, pugging og mas. Nå ser vi resultatet: Mer mobbing blant elevene pga prestasjonsfokus, fortsatt høy drop out-prosent og ingen forbedring i kunnskapsnivået.

Herman

17.05.2010 kl.11:46

Til Jonas, om grunner til og effekten av skolenedleggelser: Du trekker her fram et viktig, men lite brukt argument for å faktisk beholde de små skolene, nettopp høy lærerfrekvens, og jeg tror ikke det er like kraftige forskjeller på lærerstandardene på små skoler i forhold til store, sentrale skoler.

Når du legger ned skoler må elevene reise lengere for å komme til en ny og "bedre" sentral oppsamlingsskole, og her blir lærerfrekvensen så lav, at det nesten oppfordrer til å hoppe av. Man får ikke et godt læremiljø av å gå i en klasse med 30 elever som er fra vidt forskjellige kanter, med lærere som løper fra time til time, med ett mål i tankene, som er å komme videre i dagen, ikke som det burde ha vært, nemlig å tilfredstille elevenes individuelle behov.

Forresten, flott innlegg Iver. :-)

Iver Aastebøl

17.10.2011 kl.11:06

EDIT: Første kommentar i kommentarfeltet har blitt slettet, etter ønske fra han som skrev den. Derfor ser resten av tråden merkelig ut.

Skriv en ny kommentar

hits